Persze nem lesz, sehogy sem… De heti szinten fegyverboltosként legalább 2 emberrel találkozom, aki ilyet szeretne. Amikor közlöm a tényállást, akkor jellemzően az összevissza hazudozás következik. "A haverom kapott, én vagyok a rendőrfőnök testvérének a műkörmösének, annak a szomszédjának az ivócimborája. És én kapok rá engedélyt!"  Felkiáltással távozik… Öntsünk tiszta vizet a pohárba!

 

Milyen kategóriába esnek ma Magyarországon a szerelt gumilövedékes fegyverek?

 

Még mielőtt bárki elkezdené a fegyvertörvényben keresni ezen nem halálos fegyverek körét, el kell, hogy szomorítsam: nincs ilyen. A szerelt gumilövedékes fegyverek megszerzésének nehézségét az általuk használt lőszer adja.

A 2004. évi XXIV. törvény a lőfegyverekről és lőszerekről 2. § 22. a következőt mondja:

„lőszer: olyan egybeszerelt töltény, amely lövedéket, lőport, továbbá gyúelegyet tartalmaz;”

Mivel a lőszer, mint tárgy, függetlenül a használati céltól, legyen az akár vadászati, akár vagyonvédelmi, vagy mint esetünkben önvédelmi fegyverben felhasználva: engedélyköteles. És értelemszerűen az a fegyver, ami ilyennel üzemel, az engedélyköteles lőfegyver. Esetünkben rövid lőfegyver.

A hatályos jogszabály e fegyverek nem csak a megszerzését, de a tartását is engedélyhez köti. Emiatt szerelt gumilövedékes fegyverünk megszerzéséhez „engedély” szükséges, és kizárólag úgynevezett önvédelmi célú maroklőfegyver megszerzésére feljogosító határozat lenne erre megfelelő. Majd pedig a fegyverünket akkor viselhetjük, ha azt beírták az úgynevezett „barna kiskönyvünkbe”.

 

Hogy is kaphatnánk mi ilyen fegyverre engedélyt?

 

A 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet a következőket mondja:

"25. § (1) E rendelet eltérő rendelkezése hiányában önvédelmi célra rövid lőfegyver és lőszer tartása annak engedélyezhető, aki bizonyítja, hogy élete, testi épsége – tűzfegyverrel elhárítható veszélyhelyzet fennállása miatt – fokozott védelmet igényel.

(2) Önvédelmi célra kettő darab rövid lőfegyver tartása engedélyezhető."

 

Tekintsünk el tehát attól a súlyosan elbaltázott mondattól, hogy „aki bizonyítja, hogy élete, testi épsége – tűzfegyverrel elhárítható veszélyhelyzet fennállása miatt – fokozott védelmet igényel”, és ne vegyük figyelembe, hogy pontosan e miatt a mondat miatt vonják vissza (nem hosszabbítják meg az engedélyt)  folyamatosan az éles önvédelmi fegyvereket is. (Aki ennél a pontnál nem érti, hogy miért írok  "éles" önvédelmi fegyverről egy ártalmatlan, nem halálos eszköznél az kérem, olvassa el az elejéről a cikket!)

 

Tehát a jogi alapok tiszták, de mire van szükségünk ahhoz, hogy ezt az engedély megkapjuk?

 

Csodára. Mert a kérelmünket önvédelmi maroklőfegyverre mindenképpen automatikusan el fogják utasítani. Hacsak civilként nem vagyunk politikai vezetők vagy olyan gazdag emberek, hogy nyugodtan meg tudunk fizetni egy tucatnyi testőr állandó szolgálatait. Tehát semmi szükségünk amúgy sem magunkkal cipelt fegyverre. ( A két kategória mellesleg erős átfedésben van.). Innentől tehát leginkább a tudományos fantasztikum világába tartozik írásunk. - A szerk.

Maroklőfegyverre vonatkozó fegyverismereti vizsgabizonyítványra, II. kategóriás orvosi szakvéleményre és egy tárolóhelyre. Ezek bekerülési költsége összességében kb. 35.000-50.000 Ft-ot tesznek ki. Ha ezekkel megvagyunk, a területileg illetékes rendőrkapitányságra, ahol 6000 Ft befizetésével tudjuk elindítani az elbírálás folyamatát. Maga az elbírálás a KET általános szabályai szerint 8 napot vesz igénybe, amit a rendőrség meghosszabbíthat.

Tételezzük fel, csak a cikk folytathatósága kedvéért, hogy nem elutasító határozatot hoz a postás. (Hahahaha)

 

Csak külföldről

 

A megszerzésre jogosító határozat 90 napig érvényes, úgyhogy igyekeznünk kell! Mivel hazánkban nincs piaca a szerelt gumilövedékes fegyvereknek (Ki az a hülye, aki valódi lőfegyverre szóló megszerzési határozatra ilyet venne?), ezért kell kérnünk egy behozatali engedélyt a fegyverünkre, mert azt csak külföldön tudjuk megvásárolni. Ezt a behozatali engedély szintén a területileg illetékes rendőrkapitányság állítja ki, kérvényezni egyébként személyesen és on-line is lehet(ne), bár ez az utóbbi a gáz-riasztó fegyver viselési engedélyekkel kapcsolatban is csak egyes igazgatásrendészeti osztályokon működik.  Tehát ha rendelkezünk a 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 16. számú mellékletében lévő behozatali engedéllyel akkor indulhatunk is vásárolni.

Hol vásárolhatunk?

Ugyan több olyan ország is van a környékünkön ahol az úgynevezett szerelt gumilövedékes fegyver megszerezhető, a nem EU-tag Ukrajnából való behozatalt a VÁM kötelezettség és az ezzel járó plusz utánajárás miatt én egyáltalán nem javasolnám. Induljunk tehát déli (Románia) vagy északi szomszédaink (Szlovákia és Csehország) felé! Megvásárolhatjuk akár a gyártótól is például a szlovákiai Grand Power fegyvergyár T910-es (9 mm PA Rubber) vagy T12-es (10x28 mm T) vagy a cseh Alfa szinte bármelyik revolverét 9 mm PA Rubber, esetleg .45 Rubber kaliberben.

 

Megvan a fegyver! Most mit is kell csinálni?

 

Amennyiben sikeresen megvásároltuk a fegyverünket akkor indulunk el szépen hazafelé. Első körben a Polgári Kézilőfegyver és Lőszervizsgáló Kft.-hez kell ellátogatnunk, ahol a fegyver, megkapja az érvényes MKH kártyáját. Irány a területileg illetékes rendőrkapitányság, ahol a fegyvert beírják a barna kiskönyvünkbe. Arra azért vigyázzunk, hogy a megvásárlás és a bejegyzés között 8 nap telhet el maximum. Ha kicsúszunk a határidőből az szabálysértésnek minősül, és bukjuk az egész eddigi folyamatot!

Jajdejó! Van szerelt gumilövedék kilövésére képes fegyverem!

Bizony van! De nincs hozzá lőszered, hiszen a behozatali engedélyed csak a fegyverre szólt, a hozzá tartozó lőszerre nem. Tehát újra irány az igazgatásrendészeti osztály, új behozatali engedélyt kell kérni, majd pedig újra kimenni északi/déli  szomszédjainkhoz, ahol meg tudjuk vásárolni a kívánt lőszert. Természetesen figyelembe véve a hazai jogszabályban rögzített, alapesetben otthon tárolható maximális mennyiséget, ami mint tudjuk 1000 db.

A gumilövedékes lőszer persze a környező országokban is engedélyköteles, így a megfelelő mennyiség biztosítása esetleg komoly szervezőmunkát fog igényelni.

 

Konklúzió

 

Képzeletben tehát elszórakoztunk közel 10 napot az életünkből (ha minden egyes ügyintézésre egy egész napot számolunk) ami alapján látszódik, hogy az egyébként tökéletesen megszerezhetetlen engedély birtokában sem lenne valami egyszerű ma kishazánkban szerelt gumilövedékes fegyvert és a hozzá tartozó lőszert legálisan megszerezni  és tartani. Csodák pedig nincsenek, engedélyt senki sem kaphat, így amíg drasztikusan polgárbarát jogszabályváltozás nem lesz, senki nem fog itthon gumilövedékes szerelt lőszeres pisztolyt árulni. Marad a zsírozás és tömködés...

 

Juhász Ákos

Nyilatkozatunk a Hajdú-Bihari Naplóban

A 2017. október 6-ai Hajdú-Bihari Napló (www.naplo.hu) c. megyei napilapban hosszabb cikk jelent meg a fegyvertartással kapcsolatban. Szerzője Orosz Csaba.

Ebben az alábbi nyilatkozatunkat közölték:

"A cseh példa követése

 

Az elsősorban lőfegyverekkel foglalkozó Kaliber Magazin főszerkesztője, Vass Gábor szerint a teljes tiltás az illegális fegyvertartás elszaporodásához vezet és csak a bűnözőknek kedvez. Hozzátette: ugyanakkor szabaddá kellene tenni az emberélet kioltására alkalmatlan önvédelmi eszközök tartását/viselését, elsősorban az úgynevezett szerelt lőszeres gumilövedékes, traumatikus fegyverekét. Úgy vélte, Magyarországon a fegyverjogi szabályozás szinte teljességgel logikátlan, bürokratikus pártállami csökevény, Európai Uniós „mázba” burkolva. Hazánk számára tökéletes és gyakorlatilag egy az egyben adaptálható lenne a Cseh Köztársaság példája. Ahol nagyon komoly vizsgálatok és szigorú feltételek mellett, de bármiféle rendőri mérlegelési jogkör nélkül, alanyi jogon lehet önvédelmi célra is lőfegyvert viselni engedéllyel. A cseh közbiztonság pedig kiváló, annak ellenére, hogy harmincnyolcszor annyi ember viselhet lőfegyvert, mint Magyarországon – állította.

 

A rendőrség ne mérlegelhessen

 

Megkérdeztük, lehet-e olyan társadalmi szituáció amelyben indokolt, hogy több fegyver legyen az embereknél? A Kaliber Magazin főszerkesztője szerint ha az utóbbi évek európai migrációs és terrorhulláma nem ilyen, akkor semmi. Kifejtette: Magyarországon a jelenlegi fegyverismereti vizsgarendszernél sokkal komolyabb, a gyakorlati ismeretekre és a biztonságra „kihegyezett” vizsgára lenne szükség. Most a lőkészséget és a biztonságos fegyverkezelést egyáltalán nem vizsgálja/szűri a rendszer. A rendőrségi mérlegelési jogkört, – fogalmazott a főszerkesztő – el kell törölni, ez csak az intézményesített korrupció egyik formája. Arra az álláspontra helyezkedett, hogy a politikai vezetőknek, rokonaiknak, üzlettársaiknak mindent lehet, az átlagpolgárnak meg semmit. El kell venni a fegyverügyintézést a rendőrségtől (mint a jogosítvány- és útlevélkiadásnál is megtették), az sima közigazgatási feladat, az okmányirodákban a helye – hangsúlyozta Vass Gábor."

 

A teljes cikk a nyomtatott napilapban, vagy annak online felületén egyszerű regisztráció után érhető el:

https://www.naplo.hu/helyi/2017/10/05/ha-tobb-a-fegyver-tobb-a-bun.naplo

Fegyverviselés OroszországbanIdőnként kitekintünk más országok fegyverjogi szabályozására, és felfedezhetjük, hogy ott sem fenékig van kolbászból a habostorta. Vagy éppen ellenkezőleg, felfedezhetjük, hogy Áááámerika bizony valahol Magyarbród (gyk: Uhersky Brod, Csehország) környékén kezdődik. Most a világ legnagyobb országa, Oroszország következik, ez egy kis ízelítő egy átfogóbb cikkből, kifejezetten önvédelmi fegyverviselést taglalva.


Valódi pisztoly: haverok, buli, fanta


Valódi, fémlövedékes, emberélet kioltására alkalmas pisztolyt vagy
revolvert az átlag orosz állampolgár nem birtokolhat, nem viselhet, arra nem kaphat
engedélyt. Ehelyett ajándékozhatnak ilyent magas beosztású állami vezetők,
például magas rangú rendőrtiszteknek, politikai vezetőknek, "fontos
elvtársaknak".  Ezek az engedélyek a többi engedély 5 évente
meghosszabbítása helyett az ajándékozott élete végéig szólnak. Kvázi az
önvédelem lőfegyveres megvalósítása terén ezt a vérbeli "káeurópai"
megoldást választották: "a mi kutyánk kölykének lehet, többieknek meg
coki". Most látom magam előtt a hazai belügyi vezetők elismerően mosolygó
arckifejezését és lelkes helyeslését.
Aztán a következő bekezdésnél arcukra fagy a mosoly talán.OOOP - nem halálosak


Ugyanis az 1990-es évek második fele óta az emberélet kioltására
alkalmatlan traumatikus fegyverek viszont alanyi jogon megszerezhető
engedélyre, kifejezetten közterületi önvédelem (rejtett viselés) céljával
bárki számára elérhetővé váltak.
A gáz- és riasztófegyverek ugyanebbe a kategóriába vannak besorolva,
hiszen ott korábban a gumilövedékes kategória sem volt különálló, hanem
úgy jelölték, hogy "gázfegyverek, melyek alkalmasak elasztikus lövedék
kilövésére".
Valamint volt egy másik kategória kvázi ugyanerre: "bezsztvolnije oruzsie" azaz cső nélküli fegyverek.
Ez utóbbiak az OSzA PB4 alapú, elektromos gyújtású 18 mm névleges kaliberű
fegyvereket jelentették, melyeknek valóban nem volt semmilyen csövük, még
töltélnyűrük sem volt a szó klasszikus értelmében. Maga a semmilyen más
fegyverbe nem kompatibilis elektromos gyújtású lőszer látta el mindezeket
a feladatokat. A limitáció az ilyen eszközök képességeire 0,5 joule/mm2
lövedék keresztmetszetre eső torkolati energia volt. (Ez kb. ötöde-tizede
egy klasszikus pisztolylőszer lövedékéének.)
Azután 2011-ben azonban mindezekre kitaláltak egy új, összefoglaló
kategóriát OOOP (Огнестрельное Оружие Ограниченного Поражения (ОООП) néven,

melynek a "korlátozott sérülés okozására alkalmas lőfegyverek" a fordítása.
Egyébként ez egészen találó körülírás, de van mögötte számszerű limit is.
A torkolati energia maximum 91 (kilencvenegy) joule. Ez miért ennyi? Két okból: még a

klasszikus fémlövedékes lőfegyvernél is valahol itt van az ölőhatár, másrészt mert
ennyit egyetlen korábban forgalomban volt gumilövedékes/traumatikus
fegyver sem tudott. A 10-12 mm-es lövedéket kilövő típusok 40-70 joule
környékére képesek, míg a cső nélküliek 16 mm körüli műanyag, fémbetétes
lövedéke kb. 80 joule-t tud.Az újonnan forgalomba kerülő OOOP fegyverek tárkapacitása

10 db-ban van limitálva.

OOOP fegyverekre engedélyt 21 éves kortól
lehet kérni.


(Érdekes adalék, hogy  bár az OOOP kategória okán a gázpisztoly/gumiképes
gázpisztoly/cső nélküli traumatikus fegyver engedélyköteles (bár az
engedély alanyi jogon jár), a riasztófegyverekhez nem kell engedély. Ezek
sportesemények indítására, vadriasztásra, vészjelzésre
(jelzőrakéta-vetőcsővel) használatos eszközök, melyek töltényűre nem
alkalmas a központi gyújtású gáztöltények üzemeltetésére. Tipikusan 209-es
sörétes csappantyúval, esetleg Hilti szögbelövő vaktölténnyel vagy
speciális kifejezetten ezekhez kifejlesztett riasztópatronokkal üzemelnek.)


Minden engedély előfeltétele


Amint a legtöbb helyen a világban a legális, engedélyes fegyvertartásnak
Oroszországban is feltétele, hogy a kérelmező:
- az ország állampolgára vagy rezidense legyen
- ne legyen bizonyos bűncselekmények miatt büntetett előéletű
(joghátrányok alatt álló)
- bizonyos szabálysértések elkövetéséhez fűződő joghátrányok alatt ne álljon
- ne legyen elmebetegség miatt kezelt
- orvosilag megfeleljen (ezt az újabb rendelkezések alapján csak erre
kijelölt intézmények vizsgálhatják.)
Ezen felül le kell tenni a tartani kívánt fegyver jellegének megfelelő
hatósági fegyvervizsgát is természetesen. Ez áll elméleti (technikai,
jogszabályismereti) részből és néhány alap lőgyakorlatból. Természetesen a
kérelmezőnek vizsgálatokért, vizsgákért díjakat kell fizetni, valamint 2
db igazolványképet is kell mellékelni, ami a digitalizáció korában némileg
anakronisztikusnak hat.
Természetesen itt is kell - és a hatóságok ellenőrzik is - a megfelelő
tárolóhely, ami jellemzően lemezszekrény/kazetta, benne külön zárható rekesszel
lőszernek.
Az engedély 5 évig szól, az orvosi alkalmasság megléte mellett kérelemre
automatikusan meghosszabbítják.


Mennyi?


A 142 milliós lakosságú Oroszországi Föderációban 2016-ban 918 ezer darab OOOP fegyvert tartottak engedéllyel. (Magyar lakosságszámra leosztva ez kb. 65 ezer darab lenne.)
(Ezen cikk témáját nem képezik a szabadon tartható és viselhető, fegyvernek ott sem minősülő önvédelmi eszközök, amelyek közül töltettömeg és hatóanyag korlátozás nélkül a CS, CN, CR, PV gázsprayk, folyadéksugár-kilövök, valamint elektrosokkolók és elektródkilövő sokkolók sorolhatók ide.)Vass GáborCsak egy áramkör...

T-REX: CZ P-07 alapú gumilövedékes

A cseh Ceska Zbrojovka az ukrán szerelt lőszeres gumilövedékes piacra készíti a P-07 műanyagtokos pisztoly 9 mm PA Rubber kaliberű traumatikus kivitelét. A fegyver a helyi importszabályok miatt alkatrészkészletként került Ukrajnába, így jogilag ott gyártják. A T-Rex néven forgalmazott fegyver tárkapacitása 15 db töltény, elsütőszerkezete DA/SA, rövid csőhátrasiklásos, reteszelt zárszerkezetű, de a szánból a csövet nem lehet kiszerelni, és más kisebb változtatások miatt sem lehet a 9 mm Luger kaliberű CZ P-07 fődarabjait használni a gumilövedékes, nem halálos fegyverhez. A 185 mm hosszú pisztoly üres tömege 780 gramm.

A típus természetesen Magyarországon be van tiltva.

(Forrás: www.travmatik.com)

 A magyar tömegmédia aránylag pozitív színben feltüntetve számolt be egy minapi önvédelmi gázfegyverhasználatról. Egy kocsmáros/pizzériatulajdonos kelt egy többek által megtámadott vendége segítségére, mire rátámadtak, és gumilövedékesnek tűnő gázrevolverével sikeresen elkergette őket és be tudta csukni a kocsma ajtaját. Bár ismét - az alábbi videóból is - napnál világosabb ki védekezik, természetesen az önvédelemellenes sündörség ismét a védekező ellen indította a legsúlyosabb büntetőeljárást. Sosem, szabad figyelmeztetőt lőni és sosem szabad rendőrt hívni!

 

MTI hír:

"Az egyik pizzéria tulajdonosa rántott elő egy engedéllyel tartott gázfegyvert, miután egy négyfős társaság megverte az egyik vendéget, majd őt és feleségét életveszélyesen megfenyegették. A férfi figyelmeztető lövést adott le, ekkor azonban a társaság törött sörösüvegekkel rátámadt – a tulajdonos ezután lőtt rájuk. A kiérkező rendőrök mindenkit előállítottak, a támadók ellen garázdaság, a hely tulajdonosa ellen pedig súlyos testi sértés kísérlete miatt indult eljárást."

 

Videó:

 

http://hirtv.hu/ahirtvhirei/egy-etterem-tulajdonos-lott-ra-a-fenyegetokre-1377141

 

és

 

16 perc 30-től:

 

http://tenyek.hu/TENYEK/226541_tenyek-teljes-adas-2016.12.18.-vasarnap.html

 

A kép illusztráció!

Defenzia M11 és OSzA traumatikus pisztolyok

2 megoldás a nyugodt alvásra

Alfa G060 gumilövedékes gázrevolver tesztje

A cseh Alfa G060 videóban túl sokat nem dumálunk, hiszen ez a fegyver tökéletesen azonos szerkezetileg* a G020, G030, G040 modellekkel, csupán a 6"-es, hosszabb csövében tér el.
Ebben a videóban a szokásos teszt célpontjainkra kifejtett hatásra (rombolásra) és persze a szórásképre voltunk kíváncsiak.

*(A fegyver 9 mm R Knall, 6-lövetű, 12 mm-es gumit képes kilőni, 70-80 joule torkolati energiával. ACÉL: elsütőszerkezet, tűzfal, dobforgató koszorú, csőbetét.)

 

 


Köszönjük a tesztfegyvert a www.gunbox.eu fegyverboltnak!

 

 

1. oldal / 5

Legfrissebb számaink

Nap képe

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next
ruger-lc9s-9x19-mm-jatekpisztoly-feeling-nagypisztolyos-loeredmenyek

ruger-lc9s-9x19-mm-jatekpisztoly-feeling…

2017. 11. 20. | Megjelent:285

amerika-vs-magyarorszag

amerika-vs-magyarorszag

2017. 11. 16. | Megjelent:1963

neked-melyik-kotta-fekszik-jobban

neked-melyik-kotta-fekszik-jobban

2017. 11. 14. | Megjelent:251

 

Error: No articles to display

Copyright © Direx Média Kft. 2012