A múlt héten felreppent hírekkel kapcsolatban több minisztériumot (BM, IM), illetve Miniszterelnök-helyettes hivatalát is megkerestük (lásd a válasszal együtt alább) és nagy örömünkre azt a teljesen váratlan választ kaptuk, hogy hivatalos kormánydöntés született arról, hogy az eszetlen brüsszeli fegyverdirektíva-módosítással szemben hazánk kormányzata is fel kíván lépni a cseh és szlovák keresethez csatlakozva:

 

"Tisztelt Miniszterelnök-helyettesi Titkárság!

 
Az alábbi médiahír kapcsán szeretnék megerősítést kapni Önöktől:
 
 
Valóban csatlakozik-e hazánk a cseh és lengyel keresethez, mely megtámadta az EU fegyverdirektíva módosítását és annak implementációjának felfüggesztését kéri?
 
Köszönettel:
 
Vass Gábor
főszerkesztő
Kaliber magazin"

 

 

"Tisztelt Főszerkesztő Úr!

 

Megkeresésére tájékoztatásul jelezzük, igen ez kormánydöntés.

 

Üdvözlettel,

 

Jenik Péter

kabinetfőnök

Miniszterelnökség

Miniszterelnök-helyettesi Kabinet"

 

Lengyelek is csatlakoznak a csehekhez!

A Firearms United - Hungary híre:

"Arra szólította fel a lengyel Kormány az Európai Bíróságot, hogy a fegyver direktívának életbelépését halasszák el amíg a cseh kormány által indított eljárás teljes mértékben lefolyik, mivel véleményük szerint ez a direktíva hibás alapokra épül.

Egyúttal csatlakozni kívánnak a csehek keresetéhez is."

 

Az eredeti lengyel nyelvű tájékoztatás itt található meg:

 

https://www.facebook.com/FirearmsUnitedHungary/

 

(Természetesen a magyar kormányzat semmi ilyen fegyverpárti tiltakozáshoz és jogi lépéshez nem csatlakozik, hiszen a hazai belügy mindenfajta fegyverbetiltást maximálisan támogat, azt maga is aktívan szorgalmazza.)

 

Az ANGOL nyelvű fordítása is felkerült a Firearms United központi oldalára:

 

"

"Ministry of Interiors and Administration

Warsaw, October 6, 2017

 

A response to a multiple petition regarding a case by Republic of Poland to European Tribunal of Justice against European Parliament Directive 91/477/EEC on the control of the acquisition and possession of weapons

Taking into consideration that the main goal of 91/477/EEC Directive on the control of the acquisition and possession of weapons should be pursuance of improvement of function of the internal EU firearms market, with simultaneous guarantee of safety of EU citizens and in order to achieve this goal, creation of comprehensive legal framework, Republic of Poland actively participated in the negotiations and expressed opinions on particular laws.
Republic of Poland opinions motion on EU Parliament and European Council to amend Directive 9 91/477/EEC on the control of the acquisition and possession of weapons was proceeded based on the wrong assumptions and lacking the proper factual and bona fide justification showing that there is a significant dependency between legal market and legal possession, by the EU citizens, specific kinds of firearms, and illegal market, which is connected with criminal activities. As the result, the new solutions are excessive, too harsh and not always rational.
Taking into consideration the above and also impact assessment and the consequences of the new regulations from the Directive, the Government of Republic of Poland’s position was to reject the Directive 91/477/EEC.
The Government position was accepted by the Senate Commission on the EU on January 22, 2016 and again by the same commission on January 27, 2016.
The Directive was accepted by the European Parliament on March 14, 2017. The vote within the Council of European Union was taken during the General Affairs Committee (GAC) on April 25, 2017. The vote was accepted by qualified majority, with objections from Poland, Czech Republic and Luxembourg.
On May 17, 2017, the European Parliament and the Council of European Union Directive 2017/853 from May 17, 2017 amending the Directive 91/477/EEC on the control of the acquisition and possession of weapons was signed by Presidents of the Council of European Union and the European Parliament, and on May 24, 2017 was published in Official Journal of the EU and entered into force on the 20th day after publication date.
August 9, 2017 the Government of the Czech Republic submitted a case to European Tribunal of Justice, to nullify the European parliament and the Council of European Union Directive 2017/853 of May 17, 2017 to change Directive 91/477/EEC on the control of the acquisition and possession of weapons. The case was registered as C-482/17. On the same day the Czech Republic submitted a motion for a provisional measure to stop implementation of the said Directive till the final sentence of the ETS (C-482/17 R).

Taking into consideration that implementation of the Directive 2017/853 into the Polish legal system will create essential social-economical side effects for the entrepreneurs acting at the field of firearms production and trade, for the owners of weapons affected by the before mentioned Directive, and also large increase of obligations for the administrative bodies, Minister of Interiors and Administration initiated the procedure, by the Polish Government Plenipotentiary, to address the European Tribunal of Justice to admit Poland to participate in the motion for a provisional measure to stop implementation of the said Directive till the final sentence of the ETS (C-482/17 R).
The next step to be taken by the Minister of Interiors and Administration will be to join to the main case – to nullify the Directive 2017/853 of May 17, 2017 r. (C-482/17).
Affiliation with the cases C-482/17 and C-482/17 R as an intervener will be realized based on the Rules of the Official Journal of the EU (OJ EU L 265.1 of September 29, 2012). According with the article 130 par. 1 of the Rules, the motion to join the case as an intervener is to be submitted within 6 weeks from the date of the case publication in the OJ EU. The publication is performed based on the article 21 par. 4 of the Rules.
As of October 5, 2017 the case of Czech Republic was not published in the OJ EU.""

Figyelem!

A Belügyminisztérium jogalkotási terve alapján szeptember 25.-én, MOST HÉTFŐN kellene társadalmi egyeztetésre bocsátaniuk az EU fegyverdirektíva-módosítás kapcsán született Fegyvertv. módosító jogszabálytervezetüket!


Ha megteszik, akkor itt lesz megtalalható:


http://www.kormany.hu/hu/dok?source=1&type=302#!DocumentBrowse

Mindenki legyen résen!

Fegyvertartási jog a szlovák alkotmányba is?

Részletes és egészen korrekt cikk a szlovák törekvésekről a fegyvertartási jog alkotmányba emelése kapcsán!
 
 
"A szlovák parlament házelnöke alkotmányba foglalná a fegyvertartási jogot. Andrej Danko szerint a fegyvertartási jog megerősítésére a túlzott európai uniós szabályozás miatt lenne szükség. A Szlovák Nemzeti Párt elnöke úgy véli, lehetőséget kell adni Szlovákia lakosainak, hogy legálisan tartott fegyverükkel megvédhessék magukat a 21. században jelentkező új biztonsági kockázatokkal szemben.
...
A felvetés elől Robert Fico kormányfő sem zárkózott el. Szlovákiában az alkotmány módosításához 90 képviselői szavazatra van szükség a 150 tagú parlamentben."

 A Gunsweek híre alapján úgy tűnik, hogy az EU Bizottsága, miután a fegyverbetiltási direktíva-módosításuk csak nagyon felvizezett formában ment át, most másik irányból törekszik a fegyvertartás teljes ellehetetlenítésére. A Bizottság az ECHA-t (European Chemical Agency) kérte fel, hogy dolgozzák ki a hatásait és feltételrendszerét az ólomtartalmú lövedékek (és például a horgászólmok) teljes európai betiltásának.

Első lépésben csak a vizes élőhelyeken vadászatra és szabadtéri lőtéri használatra tiltanák ezeket be, majd szeretnék betiltani az 1% ólomtartalom feletti mindenfajta lövedék puszta birtoklását és forgalmazását is. Ezzel gyakorlatilag betiltják a .22 LR-re épülő összes olimpiai pisztolyos és puskás lövészsportot (ideértve a légfegyvereket is, ahol 4,5 mm-es ólomlövedéket használnak), valamint az elöltöltő fegyveres lövészetet is.

 

https://www.gunsweek.com/en/current/news/lead-ammo-ban-eu-it-again

 

https://echa.europa.eu/

Mint beszámoltunk róla, a Cseh Köztársaság hivatalosan is az Európai Bírósághoz (ECJ (European Court of Justice) ) fordult,
hogy az EU nemrég elfogadott Tűzfegyver-direktíva módosítását megsemmisítesse. Erre vonatkozóan négy fő indok köré csoporto-
sították keresetüket (forrás: Firearms United, Cseh Köztársaság Belügyminisztériuma - http://www.mvcr.cz/):1. Az EU jogalkotás túllépte hatáskörét. A Direktíva eredeti célja ugyanis az volt, hogy az EU alapelveivel összhangban
megszüntesse a belső piac korlátozásait a szabályozási minimumok harmonizálásával.
Ezzel szemben a módosítás elfogadásának céljaként a TERRORIZMUS elleni harcot jelölték meg. Erre nézve viszont nem rendelkeznek
felhatalmazással közösségi szinten.2. Az EU jogalkotás súlyosan megsértette az arányosság (proportionality) elvét, valamint nem végzett semmiféle hatásvizsgálatot,
pedig ez is kötelező lenne. Az elfogadott szabályozás hatástalan és aránytalan, amit jól mutat, hogy általános tilalmakat
rendel el olyan fegyverkategóriák esetében is, melyek egyáltalán nem játszottak szerepet egyetlen terrorcselekményben sem.3. A direktívamódosítás súlyosan sérti a jogbiztonság követelményét is. A rendelkezések pontatlanok, az érintettek nem ismerhetik
meg belőlük jogaikat és kötelezettségeiket egyértelműen, valamint felmerül a visszaható hatályú jogalkotás tilalmának megsértése is.


4. Diszkriminatív jellegű, a megfogalmazott kivételek némelyike csak egyes érintett államokra vonatkozik, nem mindegyikre.


A cseh ellenérvek elég súlyosak, és remélhetőleg elfogadja azokat a Bíróság is - így tehát célszerű lenne a hazai (meg más nemzeti)
implementációt felfüggeszteni az ítéletig, mielőtt helyrehozhatatlan károkat okoznának.
Azt természetesen a magyar belügytől hiába is várnánk, hogy csatlakozzon a cseh kezdeményezéshez...

Nyilvános a BM 2017/II. féléves jogalkotási terve! 
Ez alapján még az idén ősszel mégis napirendre kerül az új,
módosított EU-direktíva miatti hazai Fegyvertv.-módosítás:http://www.kormany.hu/download/e/0f/11000/jogalkotasi_munkaterv%20%282%29.pdf#!DocumentBrowse


4. pont:


*Cím:* A lőfegyverekről és  lőszerekről szóló 2004. évi XXIV.  törvény és
 más kapcsolódó  törvények módosításáról


*Jogalkotási feladat indokolása:*

A fegyverek megszerzésének és tartásának
ellenőrzéséről   szóló, 1991. június   1-i, 91/477/EGK tanácsi irányelv
módosításáról szóló 2017/853 irányelv alapján  - az európai uniós és a
magyarországi  szabályozás  közötti  összhang megteremtése érdekében -
indokolt az irányadó hazai  jogszabályok,  így  a lőfegyverekről és lőszerekről
 szóló  2004. évi XXIV.  törvény, valamint ezzel összefüggésben a
szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési
 nyilvántartási  rendszerről  szóló 2012. évi II. törvény felülvizsgálata
és megfelelő módosítása


*A jogszabálytervezet várható közzétételének időpontja:* 2017. 09.25. (!!!)

A Nimród vadászújság idén júliusi számának bevezetőjében idézik dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettest az EU-fegyverdirektíva ügyében, mely nyilatkozat némileg ellenmondónak látszik a belügyminiszter korábbi írásos válaszával, melyet egy képviselői kérdésre adott a Parlamentben.

 

"Dr. Semjén Zsolt bírálta az EU tervezetét, amely szigorítaná a fegyvertartást. Ezzel szemben hazánk nem kívánja érvényesíteni ezeket a szigorításokat, amivel a belügyminiszter is egyetért."

Forrás:

http://nimrod.hu/uploads/files/nimrodujsag-tartalom/2017_7_elozetes.pdf

 

 Ez pedig dr. Pintér Sándor korábbi állásfoglalása:

 

http://www.kaliberinfo.hu/hirek/a-belugyminiszter-a-fegyvertorveny-modositasrol

 A cseh parlament alsóháza elsöprő többséggel - 168-ból 139 képviselő szavazatával - elfogadta a belügyminiszter indítványát a polgári fegyvertartás jogának alkotmányba emeléséről. Ezzel is ellen akarnak állni az EU legnormálisabb fegyvertörvényével bíró csehek az új uniós fegyverdirektíva korlátozó intézkedéseinek.

 A cseh parlament felsőházának is rá kell bólintania az új alkotmányos jog bevezetésére, de ez a cseh lapok szerint könnyebben átmegy, mint az alsóházon.

 Bővebben, csehül:

https://www.novinky.cz/domaci/442097-lide-budou-mit-pravo-pouzit-zbran-k-obrane-statu-rozhodla-snemovna.html

 Mint ismeretes, az EU módosított fegyverdirektíváját a májusi kihirdetéstől számított 15 hónapon belül kell a nemzeti jogba átültetni (vagy derogációval 30 hónap). Ehhez képest meglepő, de a benyújtott 2017. őszi kormányzati jogalkotási programban nem szerepel a Fegyvertörvény módosítása, pedig számos egyéb jogharmonizációs célú tervezet igen:

http://www.parlament.hu/documents/10181/56621/tvalkpr_2017osz.pdf/3b362b76-01b0-426b-81b8-e5d8eb2cc3b6

 

Megnyugodni persze felesleges, mert a lehetséges megfejtések között szóba kerülhet:

- a jövő tavaszi választások után nyújtják be, és a tavaszi ülésszakon rohamsebességgel áttolják, mikor nem irányul rá sajtó- ill. közfigyelem

- berakják valamilyen belügyi tárgyú salátatörvénybe, bár ez a szükséges nagy terjedelmű, átfogó módosítások miatt ez kissé furcsa, de nem példátlan lenne

- derogációt kérünk, vagy a sok kötelezettségszegési eljárás mellett elfér ennek a csúszása is

- mint ismeretes, volt BM-es próbálkozás teljes fegyverkategória betiltására, melyet egy nemzetközi szerződésben rejtettek el, úgy, hogy az az eredetiben benne sem volt.

 

Résen kell lenni!

1. oldal / 4

Legfrissebb számaink

Nap képe

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next
ruger-lc9s-9x19-mm-jatekpisztoly-feeling-nagypisztolyos-loeredmenyek

ruger-lc9s-9x19-mm-jatekpisztoly-feeling…

2017. 11. 20. | Megjelent:285

amerika-vs-magyarorszag

amerika-vs-magyarorszag

2017. 11. 16. | Megjelent:1963

neked-melyik-kotta-fekszik-jobban

neked-melyik-kotta-fekszik-jobban

2017. 11. 14. | Megjelent:251

 

Error: No articles to display

Copyright © Direx Média Kft. 2012