Lengyelek is csatlakoznak a csehekhez!

A Firearms United - Hungary híre:

"Arra szólította fel a lengyel Kormány az Európai Bíróságot, hogy a fegyver direktívának életbelépését halasszák el amíg a cseh kormány által indított eljárás teljes mértékben lefolyik, mivel véleményük szerint ez a direktíva hibás alapokra épül.

Egyúttal csatlakozni kívánnak a csehek keresetéhez is."

 

Az eredeti lengyel nyelvű tájékoztatás itt található meg:

 

https://www.facebook.com/FirearmsUnitedHungary/

 

(Természetesen a magyar kormányzat semmi ilyen fegyverpárti tiltakozáshoz és jogi lépéshez nem csatlakozik, hiszen a hazai belügy mindenfajta fegyverbetiltást maximálisan támogat, azt maga is aktívan szorgalmazza.)

 

Az ANGOL nyelvű fordítása is felkerült a Firearms United központi oldalára:

 

"

"Ministry of Interiors and Administration

Warsaw, October 6, 2017

 

A response to a multiple petition regarding a case by Republic of Poland to European Tribunal of Justice against European Parliament Directive 91/477/EEC on the control of the acquisition and possession of weapons

Taking into consideration that the main goal of 91/477/EEC Directive on the control of the acquisition and possession of weapons should be pursuance of improvement of function of the internal EU firearms market, with simultaneous guarantee of safety of EU citizens and in order to achieve this goal, creation of comprehensive legal framework, Republic of Poland actively participated in the negotiations and expressed opinions on particular laws.
Republic of Poland opinions motion on EU Parliament and European Council to amend Directive 9 91/477/EEC on the control of the acquisition and possession of weapons was proceeded based on the wrong assumptions and lacking the proper factual and bona fide justification showing that there is a significant dependency between legal market and legal possession, by the EU citizens, specific kinds of firearms, and illegal market, which is connected with criminal activities. As the result, the new solutions are excessive, too harsh and not always rational.
Taking into consideration the above and also impact assessment and the consequences of the new regulations from the Directive, the Government of Republic of Poland’s position was to reject the Directive 91/477/EEC.
The Government position was accepted by the Senate Commission on the EU on January 22, 2016 and again by the same commission on January 27, 2016.
The Directive was accepted by the European Parliament on March 14, 2017. The vote within the Council of European Union was taken during the General Affairs Committee (GAC) on April 25, 2017. The vote was accepted by qualified majority, with objections from Poland, Czech Republic and Luxembourg.
On May 17, 2017, the European Parliament and the Council of European Union Directive 2017/853 from May 17, 2017 amending the Directive 91/477/EEC on the control of the acquisition and possession of weapons was signed by Presidents of the Council of European Union and the European Parliament, and on May 24, 2017 was published in Official Journal of the EU and entered into force on the 20th day after publication date.
August 9, 2017 the Government of the Czech Republic submitted a case to European Tribunal of Justice, to nullify the European parliament and the Council of European Union Directive 2017/853 of May 17, 2017 to change Directive 91/477/EEC on the control of the acquisition and possession of weapons. The case was registered as C-482/17. On the same day the Czech Republic submitted a motion for a provisional measure to stop implementation of the said Directive till the final sentence of the ETS (C-482/17 R).

Taking into consideration that implementation of the Directive 2017/853 into the Polish legal system will create essential social-economical side effects for the entrepreneurs acting at the field of firearms production and trade, for the owners of weapons affected by the before mentioned Directive, and also large increase of obligations for the administrative bodies, Minister of Interiors and Administration initiated the procedure, by the Polish Government Plenipotentiary, to address the European Tribunal of Justice to admit Poland to participate in the motion for a provisional measure to stop implementation of the said Directive till the final sentence of the ETS (C-482/17 R).
The next step to be taken by the Minister of Interiors and Administration will be to join to the main case – to nullify the Directive 2017/853 of May 17, 2017 r. (C-482/17).
Affiliation with the cases C-482/17 and C-482/17 R as an intervener will be realized based on the Rules of the Official Journal of the EU (OJ EU L 265.1 of September 29, 2012). According with the article 130 par. 1 of the Rules, the motion to join the case as an intervener is to be submitted within 6 weeks from the date of the case publication in the OJ EU. The publication is performed based on the article 21 par. 4 of the Rules.
As of October 5, 2017 the case of Czech Republic was not published in the OJ EU.""

Mint beszámoltunk róla, a Cseh Köztársaság hivatalosan is az Európai Bírósághoz (ECJ (European Court of Justice) ) fordult,
hogy az EU nemrég elfogadott Tűzfegyver-direktíva módosítását megsemmisítesse. Erre vonatkozóan négy fő indok köré csoporto-
sították keresetüket (forrás: Firearms United, Cseh Köztársaság Belügyminisztériuma - http://www.mvcr.cz/):1. Az EU jogalkotás túllépte hatáskörét. A Direktíva eredeti célja ugyanis az volt, hogy az EU alapelveivel összhangban
megszüntesse a belső piac korlátozásait a szabályozási minimumok harmonizálásával.
Ezzel szemben a módosítás elfogadásának céljaként a TERRORIZMUS elleni harcot jelölték meg. Erre nézve viszont nem rendelkeznek
felhatalmazással közösségi szinten.2. Az EU jogalkotás súlyosan megsértette az arányosság (proportionality) elvét, valamint nem végzett semmiféle hatásvizsgálatot,
pedig ez is kötelező lenne. Az elfogadott szabályozás hatástalan és aránytalan, amit jól mutat, hogy általános tilalmakat
rendel el olyan fegyverkategóriák esetében is, melyek egyáltalán nem játszottak szerepet egyetlen terrorcselekményben sem.3. A direktívamódosítás súlyosan sérti a jogbiztonság követelményét is. A rendelkezések pontatlanok, az érintettek nem ismerhetik
meg belőlük jogaikat és kötelezettségeiket egyértelműen, valamint felmerül a visszaható hatályú jogalkotás tilalmának megsértése is.


4. Diszkriminatív jellegű, a megfogalmazott kivételek némelyike csak egyes érintett államokra vonatkozik, nem mindegyikre.


A cseh ellenérvek elég súlyosak, és remélhetőleg elfogadja azokat a Bíróság is - így tehát célszerű lenne a hazai (meg más nemzeti)
implementációt felfüggeszteni az ítéletig, mielőtt helyrehozhatatlan károkat okoznának.
Azt természetesen a magyar belügytől hiába is várnánk, hogy csatlakozzon a cseh kezdeményezéshez...

Mint beszámoltunk róla, a Belügyminisztérium illetékes szerve (SZKHAT) hivatalosan is felkérte a Fegyverügyi Egyeztető Fórumot (FEF), hogy adjon részletes elemzést, hogy az EU lőfegyverdirektíva módosulása kapcsán mely területeken vannak jogalkotási teendők, és azok milyen természetűek.

Alább olvasható a BM-nek küldött FEF elemzés bevezetője, majd a mellékletként letölthető és megnyitható (.rtf formátum) a teljes elemzés, táblázatokkal, kidolgozott alpontokkal. Ez természetesen még nem a részletes normaszöveg javaslat, de az is készülőben van.

 

 

"

Budapest, 2017. május 18.

 

Tisztelt Belügyminisztérium, Szabályozási és Koordinációs Helyettes Államtitkárság!

 

Köszönjük tagszervezeteink – az MSSZ, MEFLSZ, MDLSZ, MTTOSZ és a PKLV Kft. – nevében, hogy kifejthetjük véleményünket az EU direktíva módosításával kapcsolatosan. A változó irányelv ugyan szigorúbb a korábbinál, de messze nem tartalmaz annyi tiltást, amennyit a kezdeményezői eredetileg szándékoztak keresztülvinni. Hazánknak – a többi EU-tagállamhoz hasonlóan – ugyan jogharmonizációs kötelezettsége van a direktíva elfogadása által, de fontos látnunk, hogy elhamarkodott intézkedések bevezetéséhez vezető sürgető lépéskényszerről nem beszélhetünk, hiszen a módosítások hazai jogrendbe való átültetésére 15 hónap áll rendelkezésünkre.Az irányelv módosítása hazánkban a polgári célra használt fegyverek közül szinte minden kategóriát érinthet, de a sportfegyvereket sújtja legjobban, hazánkban azonban a sportcélú lőfegyvertartás jelenleg is teljes körűen és szigorúan szabályozott. Az általános vélekedés ellenére a vadászati célú lőfegyvertartókat is komolyan veszélyezteti a módosítás, ha szó szerint és nem a hazai viszonyokat figyelembe véve kerül módosításra a magyar jogi környezet. A tárakkal kapcsolatos anomáliák miatt tömegesen kerülhetnek bevonásra az ismétlő és félautomata sörétes vadászfegyvereket tartók engedélyei is.

 

A módosított direktíva előírásai miatt kedvezőtlenül érintett területek tekintetében az irányelv szinte minden esetben megfogalmaz olyan lehetséges kivételeket, melyekkel, ha hazánk Jogalkotói élnek, a hazai fegyvertartás szabályait szükségtelen lesz további szigorításokkal terhelni, a direktíva által megkövetelt módosítások átvezetése nem befolyásolja majd jelentősen a fegyvertartók és az engedélyező hatóságok helyzetét.

 

A Fegyverügyi Egyeztető Fórum a Belügyminisztérium felkérésének megfelelően elsősorban azokat a területeket vizsgálta meg, melyek tekintetében a korábbi direktíva állapothoz képest változásokat indítványoz a frissen elfogadott anyag, ugyanakkor a direktíva egészét is górcső alá vettük, hogy teljes képet kaphassunk. A felmerülő témaköröket három főcsoportra osztottuk:

 

 1. Olyan pontok, melyek tekintetében a direktíva módosul, és szükség van hazai jogszabály(ok) módosítására.

 

2. Olyan pontok, melyek tekintetében a direktíva módosul, de hazai jogszabály(ok) módosítást nem igényel(nek), mert már megfelelően fedik le a kérdéskört. (Itt jegyezzük meg, hogy technikai jellegű szövegmódosításokat, pontosításokat igényelhetnek ennek ellenére is az itt felsorolt pontok.

 

3. Olyan pontok, melyeket a direktíva módosít, de az adott témakört jelenleg nem fedi a magyar jogszabályi háttér, ugyanakkor érdemes lenne integrálni azokat a hazai jogszabályokba. E pontok tartalmának részletes kibontása további egyeztetéseket igényel.

 

Szeretnénk kiemelni, hogy a direktíva magyar fordítása rendkívül sok súlyos, nem egyszerűen zavaró, hanem veszélyesen félrevezető fordítási hibát tartalmaz, melyek jelentős része nem egyszerűen fegyverszakmai hiba, hanem az eredeti angol szöveg jelentésének semmi köze a magyar fordításhoz. Így javaslatainkat kizárólag az eredeti angol szövegre alapoztuk. Jelen elemzésünk feladata alapvetően a problémakörök vizsgálata, elválasztása, hogy meghatározható legyen a hazai jogalkotás szükségessége vagy szükségtelensége. Az elemzés további feladata, hogy rávilágítson a direktíva által lehetővé tett mozgásterekre. A konkrét szövegjavaslatok kidolgozása – megfelelő magyar fordítás rendelkezésére állása esetén – későbbi munkafázisban lehetséges.

 

A RÉSZLETES ELEMZÉST - FORMÁZÁSI OKOK MIATT - ALÁBB, MELLÉKLETKÉNT LEHET LETÖLTENI OLDALUNKRÓL!

 

 

A cseh belügyminiszter, Milan Chovanec (képen) bejelentette, hogy amint kihirdetik, országa jogi úton fogja megtámadni az EU fegyverdirektíva-módosítását. Mint ismeretes, ezt az Európai Parlament és az Európai Tanács már elfogadta, már csak a formális kihirdetése van hátra. A cseh jogi lépésekkel kapcsolatban azt közölte, hogy azok kidolgozás alatt állnak. Nyilatkozata szerint: "Nagyon jó (fegyver)törvényünk van, az egyik legjobb, ha nem a legjobb Európában, ez lehetővé teszi, hogy a cseh polgárok világosan meghatározott feltételek mellett fegyvert tarthassanak, semmi nem fog változni."

„Máme velice dobré zákony, jedny z nejlepších v Evropě, jestli ne vůbec nejlepší, které umožňují českých občanům držet zbraň za jasně daných podmínek a na tom se nic nezmění."

"We have very good laws, some of the best in Europe, if not the best, which allow Czech citizens to hold a gun under clearly defined conditions and nothing will change. "

 

Időközben pedig az általa javasolt fegyvertartási jogot az alkotmányba emelő módosítás első olvasata átment a cseh parlamenten.

(Sajnos a magyar belügy ebben az ügyben sem állította meg Brüsszelt.)

(forrás: DWJ, echo24.cz)

A tegnapi napon az Európai tanács (az EU tagok állam- vagy kormányfőinek tanácskozó testülete) is jóváhagyta az EU fegyverdirektíva-módosítást, ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag biztosan a Vicky Ford-féle, az Európai Parlament által elfogadott anyag lesz kihirdetve. További módosítók szinte bizonyosan nem kerülhetnek a Parlament elé. Ezt a joganyagot kell tehát a tagállamoknak 15, vagy derogációt kérve 30 hónap alatt átültetni a nemzeti jogba.
 
 
 
 
“On 25 April 2017, the Council adopted a directive on control of the acquisition and possession of weapons, which revises and complements existing directive 91/477/ECC.

Európai Parlamenti szavazás: március 14.!

 A jövő héten, 2017. március 14.-én szavaz az Európai Parlament plenáris ülése a fegyverdirektíva-módosító IMCO bizottsági kompromisszumos állapotáról.

Két lehetőség van:

1. Az EP többséggel elfogadja az anyagot, akkor ez lesz a hatályba lépő uniós joganyag, HA az Európai Tanács (állam- és korményfők testülete) is rábólint - itt azonban a csehek rendkívül ellenzik.

2. Ha nem fogadják el, akkor továbbhaladnak az IMCO anyag módosítását célzó képviselői javaslatokkal. Ezekből nem kevesebb, mint 166 darabot terjesztettek be eddig! Ezek között fegyvertartóknak pozitív és negatív tartalmúak egyaránt vannak, de annak esélye, hogy elvessék az egészet: nagyon kicsi.

 

A módosítók itt olvashatók több nyelven: (A magyart nem érdemes olvasni, a fordítás szinte mindig hibás.)

http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/report-details.html?reference=A8-0251-2016

 

 

Rövid elemzés és forrás:

https://firearms-united.com/2017/03/10/voting-day-approaching/

Vicky Ford (EP-képviselő/UK) VIDEÓ interjú a fegyverdirektíva-módosítás kapcsán, benne nyíltan az öntöltő puskák betiltásáról, mely tényként és pozitív lépésként van kezelve, csak kivételes esetben sportlövőnek engedélyezhetően. Nyilván a 4-perces interjú nagy része politikus mellébeszélés persze.

Magyarul feliratozva, eléggé gyenge fordítással:


https://twitter.com/Europarl_HU/status/753604203595964416?s=03

Két igen nagy jelentőségű cikk (illetve egyes fegyvertartópárti szervezetek (Fesac, Firearms United) fizetett hirdetései is megjelentek az Európai Parlament hivatalos lapjában ezen a hétfőn. Ez a lap minden képviselőhöz eljut, sőt az FU kirakja minden képviselő asztalára is a parlament következtő plenáris ülésén.

 

A két cikk:

 

1. Vicky Ford brit EP képviselőé, melyben gyengén megírt szövegnek titulálja a Bizottság fegyverbetiltó javaslatait, és vázolja milyen kompromisszumos javaslatokról szavazhatnak majd a képviselők, illetve mely részei buktak meg máris az eredeti próbálkozásnak.

 

https://www.theparliamentmagazine.eu/articles/opinion/firearms-directive-commission-proposals-very-poorly-drafted

 

 

2. Sokkal erősebb szöveg a lengyel Robert Iswaszkiewicz-é (EFDD group shadow rapporteur on the control of the acquisition and possession of weapons), ő már kifejezetten az önvédelmi célú tartás megkönnyítéséért száll síkra - idézünk is belőle:

 

"Yet in the fight against terrorism, we have started to forget about the personal freedoms that we are slowly losing, all in the name of security. Does being safe really have to mean being defenceless?"

 

"Rather than tackling criminals, the executive has launched a battle against shooting sports, hunting, museums and legal owners of firearms.

The Commission has also made the mistake of not preparing an impact assessment, meaning there is no precise data available on the impact of the planned proposals on the market and owners of firearms."

 

"

I personally will defend the right of every law-abiding citizen of Europe to own fi rearms. The possibility of defending oneself as well as one's family and property is one of the foundations of our personal freedoms.

Criminals, murderers and terrorists have a permanent advantage over we law-abiding citizens. They are not bound by directives or morality. 

In order to neutralise this advantage, it is necessary to relax access to firearms for citizens, so that anyone to whom it occurs to open fire during a concert, in the subway, or in the street is aware that they will be answered by the quick and final reaction of law-abiding citizens."

 

https://www.theparliamentmagazine.eu/articles/opinion/firearms-proposals-will-penalise-law-abiding-citizens

EU-módosító csomag MAGYARUL

Az idegen nyelveket nem bírók kedvéért itt van magyarul (nem szakszerűen fordítva!!!) a Vicky Ford-féle EP-rapportori jelentés, módosító csomag:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+PE-578.822+01+NOT+XML+V0//HU


Fontos további információ, hogy ehhez már közel 30 további módosítót is beterjesztettek a képviselők.

(ms word vagy pdf formátumban)

 

Forrás: Firearms United

EU fegyverdirektíva módosítás?

 Az EU Bizottsága tegnap javaslatokat jelentett be, mely a hatályos EU lőfegyverdirektíva szigorítását szolgálná. Ezeket még tavasszal dolgozták ki, de most a párizsi terrorcselekmények miatt ismét elővették. Holott nem legálisan tartott polgári lőfegyverekkel "dolgoztak" a terroristák most sem.

A magyar sajtó természetesen totálisan elferdítve, félrefordítva tárgyalta az egészet, ezért célszerű pár mondtaban összefoglalni mi az, ami az eredeti EU-s tájékoztatásból megismerhető.

 Eredeti angol nyelvű anyag itt:

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-6111_en.htm

 

Sajnos meg kell jegyezni, hogy a jelen magyar joganyag sajnos a tervezett szigorítások többségénél máris szigorúbb.

 

1. "Stricter conditions for the online acquisition of firearms, to avoid the acquisition of firearms, pieces thereof or munition through the Internet;"

 

Szigorúbb feltételek a lőfegyverek online beszerzésére - nálunk ez jelenleg teljesen tilos, még nem lőfegyverek vagy akár gázspray esetén is, ami egy vicc.

 

2. "Stricter rules to ban certain semi-automatic firearms, which move from Category B to Category A and will not, under any circumstances, be allowed to be held by private persons, even if they have been permanently deactivated;"

 

_Bizonyos_ félautomata lőfegyverek betiltása (B-ből A kategóriába helyezése) itt nagyon kérdéses, hogy mire gondolhatnak, mik lesznek a kritériumok. Például német mintára nem lehet bennük sorozatlövő fegyver fődarab, vagy külső formai jegyekre mennek rá, mint az USA-ban. Ez aggasztó.

De Magyarországon eleve minden huzagolt csövű hosszú félautomata lőfegyver tartása tilos, kivéve pár száz sportlövőt.

Hogy a már kint lévő fegyvereket mennyiben érinti azt nem tudni, illetve, hogy a hatástalanított formáik betiltását, tartási szempontból visszamenőleg hogy képzelik az kérdéses. Valószínűleg végrehajthatatlan, értelmetlen erőlködés.

 

3. "The inclusion of blank-firing weapons (e.g. alarm, signaling, life-saving weapons) in the scope of the Directive, because of their potential to be transformed into firearms."

 

A vaktöltényes, vészjelző, riasztó fegyverek bevonása a direktíva hatálya alá, átalakíthatóságuk miatt. Nálunk a gáz-riasztó fegyverek eddig is a fegyvertörvény hatálya alá tartoztak, a vaktöltényes színházi fegyverek pedig engedélykötelesek. Nagy változásra itt sem kell számítani.

 

4. "Further restrictions to the use and circulation of deactivated firearms. National registries should keep records of deactivated firearms and their owners. Under no circumstances will civilians be authorised to own any of the most dangerous firearms falling under Category A (e.g. a Kalashnikov), which is currently possible if they have been deactivated. The enforcement of the ban is a national responsibility, and Member States have all necessary tools at their disposal including the destruction of illegally held deactivated arms;"

 

Nos, ez ismét a hatástalanított A kategóriás fegyverek hatástalanított formáinak teljes betiltását és hatástalanított fegyvereknek és tartóiknak nyilvántartásba vételét javasolja, ami gyakorlatilag megvalósíthatatlan képtelenség. Csakúgy, mint az egykor sorozatlövő hatástalanított fegyverek megsemmisítése. Az esetenként több 100 vagy több ezer eurós, gyakran műszaki történeti emlékeket senki nem fogja önként leadni ingyen. Inkább ezzel spannolható fel a visszaalakítás és a feketepiac.

 

 

Legfrissebb számaink

Nap képe

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next
ruger-lc9s-9x19-mm-jatekpisztoly-feeling-nagypisztolyos-loeredmenyek

ruger-lc9s-9x19-mm-jatekpisztoly-feeling…

2017. 11. 20. | Megjelent:285

amerika-vs-magyarorszag

amerika-vs-magyarorszag

2017. 11. 16. | Megjelent:1963

neked-melyik-kotta-fekszik-jobban

neked-melyik-kotta-fekszik-jobban

2017. 11. 14. | Megjelent:251

 

Error: No articles to display

Copyright © Direx Média Kft. 2012