EU-fegyverdirektíva: bizottsági ülés átirata

 

A www.9mm.hu fórumozója, Shrinkwrap professzionálisan elkészítette az EU fegyverbetiltó direktíva parlamenti bizottsági vitájának átiratát magyarra. Rendkívül érdekes, akinek van egy kis ideje, az olvassa el az EP-képviselők érveit, tanulságos.

 

Az Európai Unió Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Tanácsának 2015. december 7-én
tartott ülésén vitatták meg először azt a módosító javaslatot melyet az EU Bizottság a
november 13-án Párizsban történt események után öt nappal tárt a nagyobb
nyilvánosság elé. A javaslatot rengeteg kritika érte mind magánszemélyek mind
pedig szakmai szervezetek részéről szerte az Unió országaiban. Az ülésen résztvevő
parlamenti tagok észrevételeikben többször hivatkoznak a hozzájuk érkezett
véleményekre, a fegyvertartók egyáltalán nem megalapozatlan felháborodására.
Mindazok számára akik nem követték figyelemmel az élő közvetítést illetve nem
tudtak időt szentelni a tanácskozás felvételének megtekintésére, megpróbáltam
rövid kivonatát adni az elhangzottaknak, az ülés szerinti időrendben.

I. Bevezetés és a módosító javaslat prezentációja

Az ülést Vicky Ford ( Konzervatív Párt – Egyesült Kiályság ) elnökölte, az ő
meghívására mutatta be a bizottság a direktíva módosító javaslatát. Kitért
arra hogy hasonló direktíva már 1991 óta létezik melynek a legutolsó megszavazott
módosítása 2008-ban történt, sajnálatát fejezve ki hogy az egyes országok belső
jogrendszerébe való átvezetés ilyen lassan történt meg, kiemelve a hatástalanított
fegyverek kérdéskörét illetve az országok közötti információcserét a forgalomban
lévő fegyverek nyilvántartási adatairól. Külön kihangsúlyozta a jelen lévő képviselők
és a nyilvánosság számára hogy a javaslat szövege nem végleges, a tanácskozás kifejezett
célja hogy az aggodalmaknak helyt adjon, melyek aztán a benyújtott kiegészítésekben
fogalmazódhatnak meg. Nem felejtette el azt sem megemlíteni hogy a fókuszban a törvények
fokozattabb érvényesítése áll az illegális eszközök tekintetében.

A javaslatot Pierre Delsaux ( az EU egységes piacért felelős igazgatóságának főigazgató-helyettese)mutatta be. Bevezetésében rögtön felhívta a figyelmet arra hogy a bemutatandó javaslat nem a feketepiaci folyamatokat és jelenséget célozza meg, azt a 2015.december 2-án elfogadott Európai Biztonsági Tervezet ( European Security Agenda ) látja el. A javaslatot elmondása szerint három konzultánsok által készített tanulmányra alapozták, illetve továbbítottak a parlament és a tanács felé egy a korábbi direktíva előírásainak az egyes országokban történt végrehajtásáról szóló értékelést.
Prezentációjában a javaslat öt főbb pontját nevezte meg:
– Elsőként kettő fegyver alkategória betiltását javasolják: a félautomatává alakított egykori automata fegyverekét mert azok visszaalakíthatóak automatává illetve azon félautomata fegyverekét melyek nagyon hasonlítanak automata fegyverekre, példaként a félautomata Kalasnyikovot hozta fel. A kategória többi alágába tartozó fegyvert a javaslat nem érintené, azok a helyi jogrendeszerekben szereplő eljárás után továbbra is engedélyeztethetőek.
Következő előírandó elemként a gáz-riasztó fegyverek tűzfegyverré átalakíthatóságát megakadályozó technikai specifikációk egységesítése szerepelt.
– Második fontos pontként a deaktivált fegyverek témakörét hozta fel, a jelenlegi szabályozásra hivatkozva mely szerinte a deaktivált fegyvereket szabadon értékesíthetővé teszi mint “egyszerű fémdarabokat ” szerte Európában,melyek aztán terroristáknál
és bűnözőknél kötnek ki mint reaktivált tűzfegyverek, bizonyítékként a párizsi támadásoknál használt eszközöket emlegetve.
A módosító javaslat a “legveszélyesebb” deaktivált automata fegyvereket deaktiválásuk után is a tiltott fegyvereket felölelő “A” kategóriába helyezné, visszatérő példaként egy deaktivált automata Kalasnyikovot nevezve meg.
A többi kategóriába tartozó – tehát B és C – kategóriás tűzfegyvert – bár továbbra is megvásárolhatóak lennének magánszemélyeknek – deaktiválásuk és megvételük után bejelentéskötelessé kell tenni hogy bűncselekmények esetén jobban nyomonkövethetőek legyenek.
-Ezután a fegyverek internetes kereskedelme következett, mely nehéz ellenőrizhetősége miatt különös problémát okoz.
Az igazgató-helyettes itt olyan terroristákról beszélt akik illegális katonai fegyvereket vásárolnak az interneten keresztül.
(Ezen a ponton – nem kevéssé megmosolyogtató módon – a mellette ülő kollégájára mutatott akinek szerinte 5 pecébe került hogyolyan “készletet” vásároljon amelynek segítségével egy félautomata fegyvert automatává lehet átalakítani, illetve “Kalasnyikovhoz
is talált megvásárolható alkatrészeket.”)
Megoldásként a javaslat megtiltaná magánszemélyek számára a tűzfegyverek interneten
keresztül történő beszerzését, bár lehetővé téve a ki és behozatalt másik országból is de csak és kizárólag engedéllyel rendelkező kereskedőkön keresztül.
– A negyedik elemet nem kívánta nagyon részletezni, lényegében annyi hogy a gyüjtők ugyanolyan jogi feltételek között intézhetnék a beszerzést mint egyéb más természetes személyek.
– Az utolsó kérdéskörként a fegyverek engedélyeztetési és nyilvántartási adatainak országok közötti megfelelő áramlását, az adatbázisok és a hatóságok közötti információ cseréjének fontosságát nevezte meg, mivel ezek jelenleg csak nemzeti szinten léteznek.

 

 

II. A jelen lévő EU koordinátorok kérdései és reakciói a direktíva módosító javaslatra

Miután Mr. Delsaux átadta a szót az üléselnöknek, a koordinátorok kérdései és reakciói következtek
melyre aztán később a bizottság képviselője rövid választ adott, ezeket szintén időrendben dolgozom fel.

 

Evelyne Gebhardt – Szociáldemokrata Párt, Németország

– Frau Gebhardt észrevételeit a széles tömegekre kiterjedő webkampány szóba hozatala és annak kihangsúlyozása
vezette be hogy az egyes témapontok tisztázásra szorulnak, külön nyomatékot adva annak hogy semmi nem végleges
még a tervezet alapján azt az Eu parlamentnek is jóvá kell hagynia, habár azok alapjában véve jó irányba haladnak.
Számára nem egészen volt tisztázott a gáz-riasztó fegyverek bejelentésének kérdése hogy azt ki és milyen formában
köteles megtenni és ki felé. Ellentmondásosnak találta ugyanakkor azt hogy a javaslat az illegális fegyverek
terjedésére hivatkozik de a bizottság vezetőjének szerint is csak a legális fegyverekre koncentrál.
A fegyverek internetes kereskedelmének témájában nem találta tisztázottnak hogy a gyűjtők mikor nem minősülnek
természetes személynek és szereznek az aukciós házakhoz és engedélyes kereskedőkhöz való jogosultságokat.
Végül nagyon fontosnak találta az országok hatóságai között való információcserét mivel bár 2008-ban ebben
megegyeztek az egyes tagállamok, valójában nem sok hajlandóságot mutattak az ebbe az irányba való mozdulásra.

Daniel Dalton – Konzervatív Párt, Egyesült Királyság

– A brit küldött szerint a fegyvertartás, nyomon követés , nyilvántartás és kereskedelem szigorú szabályozásának
igénye valós, a meglévő “páneurópai ellátási láncok” figyelembevételével, de ezeknek a szabályoknak ésszerűnek
és a gyakorlatba átültethetőnek kell lennie, elkerülve annak a csapdáját hogy kiskapukat és ezáltal még több
illegális fegyvert hozzanak létre. Ez utóbbiak jelentik a problémát mert ezeket használják később bűncselekményekhez
és terrortámadásokhoz.
A deaktivált egykori katonai fegyverek teljes betiltását különösen kontraproduktívnak találta
ebből a szempontból mert szerinte egy ilyen egyik napról a másikra történő szabályozással azokat egy tolvonással
a fekete piacra küldenék mivel az emberek meg akarnának szabadulni tőlük. Azért sem megalapozott ez mert a deaktivált
fegyverek definíció szerint használhatatlanok, a bűncselekményekhez való reaktiválás annyira nehézkes hogy aki ezt tenné
az inkább más illegális beszerzési források után néz. A bizottságnak éppen ezért fel kell mutatnia azokat a statisztikákat
amelyek ezen reaktivált eszközök szignifikáns számban való felhasználását mutatják ki az EU-ban elkövetett bűncselekmények
során. A jelentés szerint az sem tisztázott hogy mi fog történni azokkal akik ezeket a deaktivált eszközöket adott esetben
hivatásszerűen és jogkövető módon használják illetve birtokolják ( hagyományőrzők, történészek, múzeumok, biztonságtechnikai
cégek, filmipar,stb.)
Az internetes kereskedelem és vásárlás túlzottan átfogó és mély szabályozását is aggályosnak találta, hiszen a jelenlegi is
csak azok számára ad lehetőséget akik rendelkeznek a megfelelő engedélyekkel, tehát semmi szükség arra hogy ezt tovább
szigorítsák, bármennyire is szükség van amúgy szigorúbb fegyverjogi szabályokra és hatékonyabb végrehajtásra szerte Európában.
A legnagyobb mértékben növekvő piaci platformként az internetre vonatkozó szabályozások amúgy is nehezen végrehajthatóak
és egyébként is előnyösebb ha ezen legális kereskedelmi egységek vannak jelen. Hazájának nehézségekkel terhelt fegyverjogi
folyamatait – melyek egyébként lehetővé teszik az a neten keresztül történő vásárlást engedélyesek számára – az új szabályozás
csak aláásná, mivel azok egy jól működő rendszert hoztak létre.

Dita Charanzová – Liberális és Demokrata Szövetség, Csehország

– A cseh képviselőnő is egyetértett a deaktivált eszközök nagyobb kontrolljával, mivel ezeknek kiterjedt piaca jelenleg
lehetővé teszi hogy valaki több helyről beszerzett alkatrészből működőképes fegyvert állítson össze. Ehhez persze nem
lehet kikerülni a feketepiaci forrásokat sem, a balkáni és közel-keleti konfliktusokból származó fegyverek a párizsi
cselekmények előtt is ugyanolyan gondot jelentettek mint most, ezért a jogi kiskapuk bezárása és a szabályok gyakorlatba ültetése
szükséges.
Ugyanakkor – elmondása szerint – nagyon ügyelni kell hogy a bevezetendő új szabályozás mit és kiket céloz is meg konkrétan. Az
illegális fegyverek ellen történő harc során nem szabad hogy a jogkövető állampolgárokat büntessék, akik a törvényeket betartva
birtokolnak és használnak fegyvereket sportlövészetre, vadászatra és önvédelemre. A nemzeti szabályozások rendszerét nem kívánatos
új szabályokkal felülírni és aláásni, az eredeti célt szem elől tévesztve ezáltal. Az új szabályoknak szövegükben tisztának és
egyértelműnek kell lenniük hogy semmilyen formában ne adjanak lehetőséget a félreértelmezésre, a bizottság módosító javaslatát
tehát újra kell fogalmazni.
Sok más uniós állampolgárhoz hasonlóan a csehek is aggodalmaiknak addtak hangot e-mail-ek, levelek formájában ezért mindent meg kell
tenni hogy a kollektív európai biztonsági célokat szem előtt tartva az EU biztosítsa polgárainak egyéni jogait. Ezért különösen
körültekintően kell lennie és az előírásokat megfogalmaznia a bizottságnak a félautomata fegyverek betiltásának kérdésében. Bár a
javaslat érinti ezeket,de a jelenleg sport és vadászati céllal használt eszközökre nem fogalmaz meg külön szabályozást.
A cseh polgárok ezért arra kérik a bizottságot hogy további részletekbe menően tisztázza szándékait e kérdésben, csak ezután
alakíthatják ki további álláspontjukat.

Pascale Durand – Zöldek/Európai Szabad Szövetség

– Egyes dolgokban meghallgatjuk az európai polgárok véleményét, egyes dolgokban melyek pedig békés természetűek meg egyszerűen
nem és erre nem lehetünk túl büszkék – kezdte mondandóját a zöld párti képviselő. A legális fegyverek tartása illetve kereskedelme
és a kollektív biztonságra leselkedő veszélyek között fennálló kapcsolat mítosz csupán, hivatkozván itt a kézifegyverek okozta
sérülések következtében elhunytak éves számai közötti hatalmas különbségekre az Egyesült Államokban (kb.32000), Franciaországban (375)
vagy Japánban. A fegyverek tartását és kereskedelmét persze nem lehet a pusztán a szabadpiaci elvek alapján szabályozni, az értelemszerűen
fennálló kockázatok miatt tehát a szigorúbb szabályozás szükségszerű de egyáltalán nem szabad mindent és mindenkit egy kalap alá venni.
A képviselő hivatkozott egyes országok jogszabályaira melyekben csak tiltott és engedélyezhető fegyverkategóriák vannak, szerinte tehát
elképzelhető hogy az új javaslatban is az egyszerűsítés irányába volna jó haladni. Visszatért az érintett európai polgárok véleményének
e kérdéskörben képviselt súlyára is hogy bár a bizottság jelezte hogy a javaslat elkészítéséhez folytattak bizonyos konzultációkat de
üdvösséges volna tudni vajon mennyi érintett civil szervezet, szövetség és hatóság véleményét kérték ki megelőzőleg.

Robert Iwaszkiewicz – Új Jobboldali Kongresszus / Lengyelország

– A javaslat szövege szerinti félautomata fegyverek betiltásának explicit szándéka jogkövető európai állampolgárok törvényesen birtokolt
eszközeinek elkobzásához vezethet, a kollektív biztonságra való hivatkozás nem teremthet jogalapot semmi ilyenhez – fejezte ki aggodalmát
Iwaszkiewicz. A javaslat szövege kifejezetten az illegális fegyverek terjedésére , a bűncselekmények és terrorizmus elleni harcra
hivatkozik az új szabályok indokaként, ami ezek szerint vagy egyszerű hiba a bizottság részéről vagy félő hogy kifejezetten szándékosan került
be így a szövegbe.

Andreas Schwab – Kereszténydemokrata Unió ill. Európai Néppárt / Németország

– Az EU által létrehozott szabályozásnak ésszerű és logikus formában kell biztosítania hogy a területén belül csak a megfelelő engedélyek
birtokában lehessen fegyverekhez jutni és ne fordulhassanak elő a közelmúlt eseményeihez hasonlóak. A számos vadász és sportlövész számára
nem is a bizottság a kollektív biztonság elvének biztosításához való hozzájárulásának szándéka okoz aggodalmat, hanem sokkal inkább az hogy
a javaslat láthatólag már a párizsi események előtt is a betiltás irányába kivánt haladni. Éppen ezért a bizottságnak nagyon tisztán és
őszintén kell megfogalmaznia milyen változások elé nézhetnek a már említett felhasználók hogy a kedélyek lenyugodhassanak – zárta mondandóját
Herr Schwab.

Marc Tarabella – Szocialista Párt ill. Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége / Belgium

– A bizottság javaslata bár az illegális fegyverek elleni harcot jelöli meg célként és a félautomata fegyverek automatává – tehát tiltott
kategóriába tartozóvá – alakíthatóságát jelöli meg problémaként, a Belgiuméhoz hasonló szigorú szabályozás mellett is virágzik az illegális
fegyverek kereskedelme ( “Kávéházak hátsó termeiben adott-vett Kalasnyikovok”). A nagyobb kontroll érdekében történő országok közötti
információcsere fontos, ám a jogharmonizáció mindig az egyes országokon bukik meg ezért elképzelhető hogy rendeletszerű és nem direktíva formájú
szabályozás volna szükséges. A már érvényben lévő jogszabályok kellő ellenőrzést és védelmet biztosítanak a vadászoknak és sportlövőknek, azok
átírása nem szabad hogy az említett fegyvertartókat büntesse és tegye kárvallottá.

Anneleen Van Bossuyt – Új Flamand Szövetség ill. Európai Konzervatívok és Reformisták Csoportja / Belgium

– Bár az átfogó szabályozás szükséges, nem szabad hogy ezáltal olyan felhasználói csoportokat büntessenek mint pl. a vadászok. Kérdéses hogy a
bizottság figyelembe vette-e milyen kihatással lesz az új szabályok érvényesítése például a sportlövész klubbokra melyek a betiltás esetén
gyakorlatilag be kell szüntessék működésüket ( “lehúzhatják a rolót”).A javaslat nem mutat fel semmiféle garanciát arra hogy ezek az egyének és
közösségek tovább gyakorolhatják jogaikat. Nem kevésbé aggályos a bizottság rendszeres ellenőrzésekről és az engedélyek megujátásáról szóló
javaslata, nem beszélve arról hogy semmiféle kapcsolat nem látszik a terrorizmus elleni harc és a szabályozandó területek között. A pl. balkáni
államokból beáramló illegális eszközök internetes kereskedelme és ez engedélyes kereskedők és vevők mint pl. vadászok közötti internetes adás-vétel
szintén nem mutat semmiféle közös pontot, az új szabályozás tehát nem látszik hogy miféle célt szolgálna.

Marita Ulvskog – Szocieáldemokrata és Munkáspárt ill.Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége / Svédország

– Bár az illegális fegyverek kereskedelme elleni harc fontos, meg kell húzni az értelemszerű határokat hogy a jogkövető fegyvertartók – akik
eszközeiket törvényi keretek által szabályozott legális tevékenységekhez használják – jogai ne sérülhessenek. Ezen tevékenységekhez nagy
tömegek használnak félautomata lőfegyvereket ezért a bizottságnak ismételten meg kell jelölnie azon eszközök körét melyeket be terveznek tiltani.
A kiadott fegyverengedélyek minden 5. évben való egészségügyi alkalmassági vizsgálattal járó megújítása a bürokratikus terheket növelné nagy
mértékben, Svédországban például minden orvosnak azonnali bejelentési kötelezettsége van a hatóságok felé ha olyan rendellenességet tapasztal a
páciensnél mely a fegyvertartásra alkalmatlanná teszi. A bizottságnak tehát el kellene vetnie minden szándékot arra vonatkozólag hogy az egyes
tagállamokat a jogkövető állampolgárok jogainak korlátozására sarkallja.

Olga Sehnalová – Szociáldemokraták ill. Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége / Csehország

– A tagállamok együttműködése és információcseréje nagy hangsúllyal bír, de az egyes országok jogrendjei közötti különbségek
a jogharmonizáció során egy a gyakorlatban jól működő jogrendszerű tagállam belső szabályainak a teljes unióra való kiterjesztésének
igényét veti fel. Egyes tagállamoknak nincsenek problémáik az illegális fegyverek terjedésével,s bár a bizottság ez előbbiek ellen való harcot
adja meg célként, mégis a jogkövető fegyvertartókat büntetné azon az alapon hogy az eszközeik illegális eszközökké alakíthatóak.
A brit képviselőhöz hasonlóan a bizottságot szintén arra kérte hogy mutassa fel azokat a statisztikát amelyek a legális illetve illegális
eszközökkel elkövetett bűncselekmények közötti különbségeket mutatják ki. A bizottságnak szintén álláspontot kellene kialakítania abban a
kérdésben hogy mennyire találják az új javaslatot az egyes tagállamok jogrendjével összeegyeztethetőnek illetve mely tagállam jogrendjét
találják követendőnek.

Franz Obermayr – Osztrák Szabadságpárt ill. Szabad Nemzetek Európája Csoport / Ausztria

– “Nem szabad hogy a fürdővízzel együtt a gyereket is kiöntsük” – az osztrák képviselő a többiekhez hasonlóan ellentmondásosnak találta az illegális
fegyverek elleni harc címén meghirdetett legális fegyverek elleni tervezett intézkedéseket mint az internetes kereskedelem tiltása vagy a deaktivált
fegyverek korlátozása. “Semmi szükség rá hogy új dolgokat találjunk most ki” hivatkozván az osztrák szabályozásra mely regisztrációt, engedélyezési
eljárást és rendszeres hatósági ellenőrzést foglal magában. Éppen ezért a cseh képviselőhöz hasonlóan a gyakorlatban is jól működő szabályok átvételét
tartja követendőnek és semmiképpen sem a növekvő bürokratikus terheket mint ahogy az a bizottság javaslatában szerepel hanem pl. a vadászati célú
eszközökét Ausztriában. A javaslat szerinte nem egészen érthető abból a szempontból hogy bár nem a legális fegyvertartókat célozza meg mégis a tiltással
a vadászokat és sportlövészeket bünteti. Nem sok valóságalapot lehet találni a deaktivált fegyverek alkatrészeiből való fegyver építésre sem, miközben a
feketepiacon sokkal olcsóbban működőképes katonai fegyverek vásárolhatóak.
Végül pedig rámutatott a tényre hogy bár a bizottság elmondása szerint nem a legális fegyvertartókat akarja korlátozni, a tervezett intézkedések előtt
mégsem kérték ki egyetlen nagyobb érintett európai szakmai szervezet véleményét sem.

Jussi Halla-Aho – Igazi Finnek ill. Európai Konzervatívok és Reformisták Csoportja / Finnország

– A finn képviselő rámutatott hogy a javaslat szövegében találhatóak olyan intézkedések melyek jól láthatóan ideológai célok által vezéreltek
és semmiben nem járulnak hozzá sem a kollektív biztonság elvéhez sem pedig egy jobban működő belső piachoz hiszen kifejezett károkat okozna
rengeteg magánszemélynek és üzleti vállalkozásnak szerte Európában. Kifejezett problémát jelent ebből a szempontból egyes félautomata fegyverek
kizárólag a külsejük alapján való betiltása. Felveti a kérdést hogy vajon mi alapján lehet megállapítani egy félautomata lőfegyverről hogy milyen
mértékben hasonlít egy automata szerkezetűre. Ezen több tízezer sportlövész, vadász és tartalékos katona által használt eszközzel gyakorlatilag
soha nem követnek el bűncselekményeket, a közrendre nem jelentenek veszélyt és a bizottság által állítottakkal ellentétben ezeket eleve úgy
tervezik hogy automata üzemmódra átalakítathatlanok legyenek. A problémát tehát nem ezek hanem a csempészett illegális katonai fegyverek jelentik.
Bár a tagállamok fokozottabb együttműködése iránti igény üdvözlendő, nem szabad hogy átgondolatlan válaszreakciókkal a jogkövető állampolgárok
jogait korlátozzák.Az ilyen intézkedések nem növelik az úniós szervek hitelességét hanem pont hogy aláássák azokat.

Adam Szejnfeld – Polgári Platform ill. Európai Kereszténydemokraták / Lengyelország

– Az új szabályok kialakítása során nagyon elővigyázatosnak kell lenni hogy a tervezett intézkedések ne azokat a csoportokat hozzák hátrányba
akiknek az érdekvédelmét ellátni hivatottak. Az javaslat intézkedései pont hogy ezzel szembe mennek hiszen a meglévő törvényi keretek által
szabályozott piaci szereplőknek okoznak károkat. Egy teljes betiltás piaci szürke zónát hoz létre és azokat is illegalitásba tereli akik
egyébként be kívánják tartani a szabályokat. A bizottság semmiféle gazdasági hatástanulmányt nem mutatott fel eddig hogy a betiltás milyen
változásokat okozna a kereskedelemben, munkaerőpiacon és egyéb szektorokban, ezért bármiféle egységes direktíva bevezetése előtt hasonló
kimutatásoknak kell készülnie.

Cathrine Stihler – Munkáspárt ill. Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége / Egyesült Királyság

– A brit képviselőnő szerint az új javaslat a 2008-as direktíva módosítás hiányosságait ismétli meg mivel bizonyos országok még mindig
nem hozták létre azt a számítógépes adatbázist amely az engedélyezett eszközök hatóságok által való nyilvántartásához és nyomon követéséhez
szükséges ( min. 20 évre visszamenőleg visszakereshető adatokkal). A vadászokat érintőleg kiváncsi volna arra hogy a bizottság szerint
hányan használnak közülük ilyen fegyvereket ha már a javaslat ekkora figyelmet fordít rá. Ugyanakkor fontosnak találta hogy bár a 2008-as
módosítás nem szentelt kellő figyelmet a vaktölténnyel üzemelő eszközöknek, ezúttal ez nem maradhat el. A képviselőket a helyi rendőrtisztviselőkkel
való konzultációra kérte álláspontjuk kialakítása előtt.

Nicola Danti – Demokrata Párt ill. Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége / Olaszország

– A legális fegyverek kontrollját az illegális fegyverek kereskedelme és a terrorizmus elleni harccal indokolni erőltetett, az országok közötti
együttműködést sokkal inkább más területeken mint a titkosszolgálati és bűnüldöző szervek kooperációja illetve a hírszerzés hatékonysága esetében
kellene növelni. Mivel a szabályozás számos jogkövető állampolgárt érint szerte Európában ezért figyelem előtt kell tartani hogy ezen állampolgárok
tovább gyakorolhassák jogaikat.

Roberta Metsola – Nacionalista Párt ill. Európai Kereszténydemokraták / Málta

– Egységes európai szabályozás szükséges a máltai képviselőnő szerint nem csak a fegyverek hanem a lőszerek kereskedelmének területén is de nem szabad
hogy az illegális fegyverek elleni harc címén olyan törvénykövető állampolgárok jogai sérüljenek mint pl. a sportlövészek, önvédelmi fegyvert viselők,
múzeumok stb. A bizottságot szintén arra kérte hogy nevezze meg azokat az érintett szakmai és érdekvédelmi szervezeteket akikkel a javaslat elkészítése
előtt felvette a kapcsolatot.

Othmar Karas – Osztrák Néppárt ill. Európai Kereszténydemokraták / Ausztria

– Az osztrák képviselő rámutatott hogy a kérdéskörben folytatott vita több fórumon is csak most kezdődött és semmi nem minősül eldöntöttnek, valamint
két dologra kérte a bizottságot: készítsék el a részletes elemzést hogy a módosító javaslat milyen változásokat okoz az egyes tagállamok jogrendjében
illetve mérjék fel hogy milyen hatásokkal lesznek ezek a változtatások az olyan felhasználói csoportok jogaira mint a sportlövészek, vadászok és
gyűjtők. ugyanakkor arra kérte az uniós titkárságot hogy a polgároktól beérkező észrevételeket és véleményeket összefoglalva továbbítsák azt a
bizottságnak hogy a parlamenti vita során szerephez jussanak.

Katja Kallas – Reformerek ill. Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége / Észtország

– Rövidre fogott beszédében az észt képviselő egy érdekes tényre hívta fel a figyelmet: egy az uniós szervek által egy évre visszamenő
értékelés azt mutatta ki hogy a legutóbbi szabályozás fegyverkategorizálási része semmiféle problémát nem okozott a tagállamokban ezért
nem igazán lelhető fel ok-okozati összefüggés a bizottság fegyverkategóriákban való változtatási szándéka és a tapasztalatok között.
Kollégáihoz hasonlóan arra kérte a bizottságot hogy nevezze meg kinek a tanulmányaira és ajánlásaira alapozva alapozták a javaslatot.

Vicky Ford elnök zárszavában arra kérte a bizottság képviselőit hogy különösen körültekintően járjanak el a benyújtandó javaslat
megfogalmazásában mert az jelenlegi formájában számára – mint anyanyelvén írott szöveg – tele van félreérthető, kétértelmű
részekkel különösen problémás példaként hozva fel a “hasonlító” kifejezést mely teljes egészében szubjektív értelmezésnek kitett,
valamint a deaktivált fegyverek körében részletes előírások igényét fejezte ki amelyek egyértelművé teszik milyen eszközök minősülnek
reaktiválásra alkalmatlannak.

Pierre Delsaux rövid válasza az észrevételekre:

– Figyelembe kell venni hogy az elmúlt tíz évben több tízezer embert öltek meg Európában legális fegyverekkel, tehát ez igenis probléma.
– Egyes terrorcselekmények során nem csak illegális hanem legális fegyvereket is felhasználtak, tehát ez szintén nem egy mesterségesen
létrehozott probléma.
– A javaslatot különféle kutatásokra, tanulmányokra “minden érintettel” való konzultációra alapozták melyet huzamosabb időn keresztül
folytattak le, nem ők találták ki az egészet.A benyújtást csak felgyorsították a közelmúlt eseményei.
– Bárki aki figyelmesebben elolvassa a szöveget láthatja hogy a “C” kategóriában semmi nem változik tehát a vadászok által használt
eszközöket a javaslat nem érinti.
– A “B” kategóriában melyet- leginkább a sportlövészek használnak-a “B4” alkategóriának megfelelő fegyvereket a változtatás nem érinti
( Itt bizottság képviselője súlyos tájékozatlanságról bizonyítva egyenlőséget tett : ” 3 rounds is 31 bullets ” )
– A B7 kategóriás fegyvereket be kívánják tiltani.Elismerte hogy a törvény szövegében lévő a B7 kategóriára vonatkozó “automata szerkezetűre
hasonlító” kifejezés félreérthető és hogy pontosabb megfogalmazás szükséges a kategorizálás során az ő céljuk az hogy “a félautomata
Kalasnyikovokhoz hasonló fegyvereket melyekkel embert lehet ölni betiltsák” és ha a jelenlévők szerint “ilyeneket használnak egyesek sportcélra
akkor súlyos problémáknak és vitáknak nézünk elébe” Csak ezek betiltását tervezik mert az “interneten jelenleg minden megtalálható ezek
átalakításához”. Kérdéses hogy el akarjuk e fogadni annak a tényét hogy sportlövészek és vadászok ilyen fegyvereket használnak.
– Végül üdvözölte a tagállamok együttműködésre való hajlandóságát az információcserében és a deaktivált fegyverekre vonatkozó szabályok egységesítésében.

Adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás