Lengyelek is csatlakoznak a csehekhez!

A Firearms United - Hungary híre:

"Arra szólította fel a lengyel Kormány az Európai Bíróságot, hogy a fegyver direktívának életbelépését halasszák el amíg a cseh kormány által indított eljárás teljes mértékben lefolyik, mivel véleményük szerint ez a direktíva hibás alapokra épül.

Egyúttal csatlakozni kívánnak a csehek keresetéhez is."

 

Az eredeti lengyel nyelvű tájékoztatás itt található meg:

 

https://www.facebook.com/FirearmsUnitedHungary/

 

(Természetesen a magyar kormányzat semmi ilyen fegyverpárti tiltakozáshoz és jogi lépéshez nem csatlakozik, hiszen a hazai belügy mindenfajta fegyverbetiltást maximálisan támogat, azt maga is aktívan szorgalmazza.)

 

Az ANGOL nyelvű fordítása is felkerült a Firearms United központi oldalára:

 

"

"Ministry of Interiors and Administration

Warsaw, October 6, 2017

 

A response to a multiple petition regarding a case by Republic of Poland to European Tribunal of Justice against European Parliament Directive 91/477/EEC on the control of the acquisition and possession of weapons

Taking into consideration that the main goal of 91/477/EEC Directive on the control of the acquisition and possession of weapons should be pursuance of improvement of function of the internal EU firearms market, with simultaneous guarantee of safety of EU citizens and in order to achieve this goal, creation of comprehensive legal framework, Republic of Poland actively participated in the negotiations and expressed opinions on particular laws.
Republic of Poland opinions motion on EU Parliament and European Council to amend Directive 9 91/477/EEC on the control of the acquisition and possession of weapons was proceeded based on the wrong assumptions and lacking the proper factual and bona fide justification showing that there is a significant dependency between legal market and legal possession, by the EU citizens, specific kinds of firearms, and illegal market, which is connected with criminal activities. As the result, the new solutions are excessive, too harsh and not always rational.
Taking into consideration the above and also impact assessment and the consequences of the new regulations from the Directive, the Government of Republic of Poland’s position was to reject the Directive 91/477/EEC.
The Government position was accepted by the Senate Commission on the EU on January 22, 2016 and again by the same commission on January 27, 2016.
The Directive was accepted by the European Parliament on March 14, 2017. The vote within the Council of European Union was taken during the General Affairs Committee (GAC) on April 25, 2017. The vote was accepted by qualified majority, with objections from Poland, Czech Republic and Luxembourg.
On May 17, 2017, the European Parliament and the Council of European Union Directive 2017/853 from May 17, 2017 amending the Directive 91/477/EEC on the control of the acquisition and possession of weapons was signed by Presidents of the Council of European Union and the European Parliament, and on May 24, 2017 was published in Official Journal of the EU and entered into force on the 20th day after publication date.
August 9, 2017 the Government of the Czech Republic submitted a case to European Tribunal of Justice, to nullify the European parliament and the Council of European Union Directive 2017/853 of May 17, 2017 to change Directive 91/477/EEC on the control of the acquisition and possession of weapons. The case was registered as C-482/17. On the same day the Czech Republic submitted a motion for a provisional measure to stop implementation of the said Directive till the final sentence of the ETS (C-482/17 R).

Taking into consideration that implementation of the Directive 2017/853 into the Polish legal system will create essential social-economical side effects for the entrepreneurs acting at the field of firearms production and trade, for the owners of weapons affected by the before mentioned Directive, and also large increase of obligations for the administrative bodies, Minister of Interiors and Administration initiated the procedure, by the Polish Government Plenipotentiary, to address the European Tribunal of Justice to admit Poland to participate in the motion for a provisional measure to stop implementation of the said Directive till the final sentence of the ETS (C-482/17 R).
The next step to be taken by the Minister of Interiors and Administration will be to join to the main case – to nullify the Directive 2017/853 of May 17, 2017 r. (C-482/17).
Affiliation with the cases C-482/17 and C-482/17 R as an intervener will be realized based on the Rules of the Official Journal of the EU (OJ EU L 265.1 of September 29, 2012). According with the article 130 par. 1 of the Rules, the motion to join the case as an intervener is to be submitted within 6 weeks from the date of the case publication in the OJ EU. The publication is performed based on the article 21 par. 4 of the Rules.
As of October 5, 2017 the case of Czech Republic was not published in the OJ EU.""

Nyilvános a BM 2017/II. féléves jogalkotási terve! 
Ez alapján még az idén ősszel mégis napirendre kerül az új,
módosított EU-direktíva miatti hazai Fegyvertv.-módosítás:http://www.kormany.hu/download/e/0f/11000/jogalkotasi_munkaterv%20%282%29.pdf#!DocumentBrowse


4. pont:


*Cím:* A lőfegyverekről és  lőszerekről szóló 2004. évi XXIV.  törvény és
 más kapcsolódó  törvények módosításáról


*Jogalkotási feladat indokolása:*

A fegyverek megszerzésének és tartásának
ellenőrzéséről   szóló, 1991. június   1-i, 91/477/EGK tanácsi irányelv
módosításáról szóló 2017/853 irányelv alapján  - az európai uniós és a
magyarországi  szabályozás  közötti  összhang megteremtése érdekében -
indokolt az irányadó hazai  jogszabályok,  így  a lőfegyverekről és lőszerekről
 szóló  2004. évi XXIV.  törvény, valamint ezzel összefüggésben a
szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési
 nyilvántartási  rendszerről  szóló 2012. évi II. törvény felülvizsgálata
és megfelelő módosítása


*A jogszabálytervezet várható közzétételének időpontja:* 2017. 09.25. (!!!)

A Nimród vadászújság idén júliusi számának bevezetőjében idézik dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettest az EU-fegyverdirektíva ügyében, mely nyilatkozat némileg ellenmondónak látszik a belügyminiszter korábbi írásos válaszával, melyet egy képviselői kérdésre adott a Parlamentben.

 

"Dr. Semjén Zsolt bírálta az EU tervezetét, amely szigorítaná a fegyvertartást. Ezzel szemben hazánk nem kívánja érvényesíteni ezeket a szigorításokat, amivel a belügyminiszter is egyetért."

Forrás:

http://nimrod.hu/uploads/files/nimrodujsag-tartalom/2017_7_elozetes.pdf

 

 Ez pedig dr. Pintér Sándor korábbi állásfoglalása:

 

http://www.kaliberinfo.hu/hirek/a-belugyminiszter-a-fegyvertorveny-modositasrol

Mint beszámoltunk róla, a Belügyminisztérium illetékes szerve (SZKHAT) hivatalosan is felkérte a Fegyverügyi Egyeztető Fórumot (FEF), hogy adjon részletes elemzést, hogy az EU lőfegyverdirektíva módosulása kapcsán mely területeken vannak jogalkotási teendők, és azok milyen természetűek.

Alább olvasható a BM-nek küldött FEF elemzés bevezetője, majd a mellékletként letölthető és megnyitható (.rtf formátum) a teljes elemzés, táblázatokkal, kidolgozott alpontokkal. Ez természetesen még nem a részletes normaszöveg javaslat, de az is készülőben van.

 

 

"

Budapest, 2017. május 18.

 

Tisztelt Belügyminisztérium, Szabályozási és Koordinációs Helyettes Államtitkárság!

 

Köszönjük tagszervezeteink – az MSSZ, MEFLSZ, MDLSZ, MTTOSZ és a PKLV Kft. – nevében, hogy kifejthetjük véleményünket az EU direktíva módosításával kapcsolatosan. A változó irányelv ugyan szigorúbb a korábbinál, de messze nem tartalmaz annyi tiltást, amennyit a kezdeményezői eredetileg szándékoztak keresztülvinni. Hazánknak – a többi EU-tagállamhoz hasonlóan – ugyan jogharmonizációs kötelezettsége van a direktíva elfogadása által, de fontos látnunk, hogy elhamarkodott intézkedések bevezetéséhez vezető sürgető lépéskényszerről nem beszélhetünk, hiszen a módosítások hazai jogrendbe való átültetésére 15 hónap áll rendelkezésünkre.Az irányelv módosítása hazánkban a polgári célra használt fegyverek közül szinte minden kategóriát érinthet, de a sportfegyvereket sújtja legjobban, hazánkban azonban a sportcélú lőfegyvertartás jelenleg is teljes körűen és szigorúan szabályozott. Az általános vélekedés ellenére a vadászati célú lőfegyvertartókat is komolyan veszélyezteti a módosítás, ha szó szerint és nem a hazai viszonyokat figyelembe véve kerül módosításra a magyar jogi környezet. A tárakkal kapcsolatos anomáliák miatt tömegesen kerülhetnek bevonásra az ismétlő és félautomata sörétes vadászfegyvereket tartók engedélyei is.

 

A módosított direktíva előírásai miatt kedvezőtlenül érintett területek tekintetében az irányelv szinte minden esetben megfogalmaz olyan lehetséges kivételeket, melyekkel, ha hazánk Jogalkotói élnek, a hazai fegyvertartás szabályait szükségtelen lesz további szigorításokkal terhelni, a direktíva által megkövetelt módosítások átvezetése nem befolyásolja majd jelentősen a fegyvertartók és az engedélyező hatóságok helyzetét.

 

A Fegyverügyi Egyeztető Fórum a Belügyminisztérium felkérésének megfelelően elsősorban azokat a területeket vizsgálta meg, melyek tekintetében a korábbi direktíva állapothoz képest változásokat indítványoz a frissen elfogadott anyag, ugyanakkor a direktíva egészét is górcső alá vettük, hogy teljes képet kaphassunk. A felmerülő témaköröket három főcsoportra osztottuk:

 

 1. Olyan pontok, melyek tekintetében a direktíva módosul, és szükség van hazai jogszabály(ok) módosítására.

 

2. Olyan pontok, melyek tekintetében a direktíva módosul, de hazai jogszabály(ok) módosítást nem igényel(nek), mert már megfelelően fedik le a kérdéskört. (Itt jegyezzük meg, hogy technikai jellegű szövegmódosításokat, pontosításokat igényelhetnek ennek ellenére is az itt felsorolt pontok.

 

3. Olyan pontok, melyeket a direktíva módosít, de az adott témakört jelenleg nem fedi a magyar jogszabályi háttér, ugyanakkor érdemes lenne integrálni azokat a hazai jogszabályokba. E pontok tartalmának részletes kibontása további egyeztetéseket igényel.

 

Szeretnénk kiemelni, hogy a direktíva magyar fordítása rendkívül sok súlyos, nem egyszerűen zavaró, hanem veszélyesen félrevezető fordítási hibát tartalmaz, melyek jelentős része nem egyszerűen fegyverszakmai hiba, hanem az eredeti angol szöveg jelentésének semmi köze a magyar fordításhoz. Így javaslatainkat kizárólag az eredeti angol szövegre alapoztuk. Jelen elemzésünk feladata alapvetően a problémakörök vizsgálata, elválasztása, hogy meghatározható legyen a hazai jogalkotás szükségessége vagy szükségtelensége. Az elemzés további feladata, hogy rávilágítson a direktíva által lehetővé tett mozgásterekre. A konkrét szövegjavaslatok kidolgozása – megfelelő magyar fordítás rendelkezésére állása esetén – későbbi munkafázisban lehetséges.

 

A RÉSZLETES ELEMZÉST - FORMÁZÁSI OKOK MIATT - ALÁBB, MELLÉKLETKÉNT LEHET LETÖLTENI OLDALUNKRÓL!

 

 

Legfrissebb számaink

Nap képe

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next
ruger-lc9s-9x19-mm-jatekpisztoly-feeling-nagypisztolyos-loeredmenyek

ruger-lc9s-9x19-mm-jatekpisztoly-feeling…

2017. 11. 20. | Megjelent:285

amerika-vs-magyarorszag

amerika-vs-magyarorszag

2017. 11. 16. | Megjelent:1963

neked-melyik-kotta-fekszik-jobban

neked-melyik-kotta-fekszik-jobban

2017. 11. 14. | Megjelent:251

 

Error: No articles to display

Copyright © Direx Média Kft. 2012